Ortaklaşa, Türkiye'deki kentsel müşterekleri haritalamayı ve onların deneyimlerinden açığa çıkan bilgi birikimini paylaşıma açmayı hedefliyor. Bir yandan piyasa-devlet ikiliği dışında düşünmeye başlayarak örgütlenen ve kendi yapma etme biçimlerini yaratan girişimlerin izini sürerken diğer yandan müşterekleşme pratiklerinin yerel yönetimler, kent hakkı, göç, alternatif ekonomi ve emek çalışmaları gibi alanlarda nelere tekabül ettiğine dair tartışmaları derliyor.